کتاب EXAMINER

یک راهنمای جامع و کاربردی برای رایتینگ آیلتس

مولف: محمد سعیدی

این کتاب به شکل کاملا جامع به نحوه ی نگارش در آزمون آیلتس میپردازد.
مواردی از قبیل:
نحوه یادگیری لغت، انواع جملات و کاربرد آنها
بایدها و نبایدها در انگلیسی نوشتاری، ایده پردازی، نگارش و پرداخت
پاراگراف های میانی، جلوگیری از حشو و تکرار بی مورد، درک انواع سوال
و قسمتهای مختلف آن
نوشتن پاراگراف مقدمه
و نحوه انتخاب الگوی مناسب جهت تولید متن برای سوالهای مختلف
به طور کامل در این کتاب مورد بحث قرار گرفتهاند.
از دیگر ویژگیهای این کتاب میتوان به استفاده از لغتهای مورد نیاز در
آزمون آیلتس
ارائه اکشن پلن
ارائه متنهای نمونه همراه با توضیحات نویسنده، بهرهگیری از تمرینها و
فعالیتهای متنوع
پرداختن به ساختارهای گرامری مورد نیاز
درج ضمائم مرتبط با آزمون و ارائه پاسخنامه برای تمرینهای کتاب اشاره
کرد.

نیاز به مشاوره تخصصی دارید؟
کتاب EXAMINER
به جمع ما بپیوندید ...