درباره ما

اکثریت دانشگاه ها، مراکز و شرکت ها کارنامه ی ایلتس شما رو به عنوان مدرکی که نشان دهنده ی سطح زبان شماست میپذیریند. بنا براین کسب نمره ی بالا در آزمون ایلتس جهت اخذ اقامت و یا ادامه تحصیل بسیار حائز اهمیت است. اما وجود باور های غلط در مورد چگونگی افزایش عملکرد و نتیجتا استفاده از روش های نادرست در فراگیری مهارت های چهارگانه یکی از عواملیست که بر دشواری این آزمون افزوده است. به عنوان یک مدرس با تجربه در زمینه آموزش زبان سعی دارم از طریق ایلتسوپیدیا با افزایش آگاهی و آمادگی فراگیران در راستای بهبودی کیفیت آموزشی قدم بگذارم. از فعالیت های اصلی این وبسایت میتوان به ارائه ویدیو های آموزشی، معرفی کتب و جزوات آموزشی مناسب جهت افزایش عملکرد فراگیران و ایجاد دسترسی به مقالات منتشر شده از طریق وبسایت های منتسب به برگزارکنندگان آزمون اشاره کرد.