تست لیستنینگ ایلتس

تست لیستنینگ حدود 30 دقیقه زمان خواهد برد و 10 دقیقه زمان اضافه جهت وارد کردن جواب هایتان در پاسخ نامه در نظر گرفته میشود. به دستورالعمل سوال ها به دقت توجه کنید و سعی کنید به تمامی 40 سوال پاسخ دهید. هر سوال یک نمره از مجموع 40 نمره را خواهد داشت. پیش از شروع هر قسمت از تست، زمان خواهید داشت تا نگاهی اجمالی به سوالات بیندازید و پس از پایان کل تست پاسخ های خود را در پاسخ نامه وارد کنید.