تست ریدینگ ایلتس

تست ریدینگ آکادمیک مهارت های مختلفی را ارزیابی میکند. این مهارت ها شامل خواندن جهت یافتن اطلاعات به خصوص، خواندن جهت دریافت ایده کلی متن، تشخیص جزییات توانایی دنبال کردن یک استدلال، تشخیص اعتقادات، نقطه نظرها و اهداف نویسنده از نگارش متن میباشد. این تست از سه متن طولانی تشکیل شده است که از کتابها، مجلات، روزنامه ها و یا ژورنال های مختلف اقتباس شده اند. این متون مرتبط با موضوعات متناسب با سطوح کارشناسی و کارشناسی ارشد و یا سطح حرفه ای جهت دریافت کار در یک کشور انگلیسی زبان است. شما می بایست به 40 سوال پاسخ دهید. این سوالات شامل سوالات چندگزینه ای، تطبیق هدینگ ها، پر کردن خلاصه متن، تکمیل جدول و یا فلوچارت و پاسخ کوتاه به سوالات است.

تست ریدینگ جنرال از سه قسمت اصلی با مجموع 40 سوال تشکیل میشود. تست متمرکز بر شرایطی است که ممکن است در زندگی روزمره و یا کاری روبرو شوید. متون هر قسمت، از کتاب ها، مجلات، روزنامه ها، آگهی ها و تبلیغات مختلف اقتباس میشوند. در قسمت یک با متون کوتاهی روبرو میشوید که مرتبط با زندگی روزمره در یک کشور انگلیسی زبان است. قسمت 2 مرتبط با شرایط کاری است و مواردی نظیرشرح وظایف کاری، قرارداد ها، آموزش های حرفه ای و شرایط کاری در متون استفاده میشوند. در قسمت سوم متن کمی طولانی تر و پیچیده تر است و توانایی شما در تشخیص ایده ای اصلی، جزییات، استدلال، نقطه نظرات و اهداف نویسنده مورد سنجش قرار می گیرد.