تست رایتینگ ایلتس

رایتینگ ایلتس آکادمیک از دو تسک تشکیل شده است و برای نوشتن آن یک ساعت زمان خواهید داشت. در تسک دو رایتینگ، یک نقطه نظر، استدلال و یا مسِئله ارائه میشود و موضوعات ممکن است در مورد محیط زیست، مهاجرت، فرهنگ و یا تکنولوژی باشند. بسته به نوع تسک ممکن است از شما خواسته شود در مورد دیدگاه خود بنویسید، دو دیدگاه مختلف را بررسی کنید، مزایا و معایب یک نقطه نظر را بنویسید، در مورد یک مشکل به خصوص توضیح دهید، به دلایل آن بپردازید و یا برای آن راه حل پیشنهاد کنید.

در تسک یک ایلتس آکادمیک یک نمودار، جدول، دیاگرام و یا نقشه اراِئه میشود و شما باید مطابق با آن به نوشتن یک گزارش با توصیف اطلاع بپردازید.

در تسک 1 ایلتس جنرال، شرایط خاصی برای شما توصیف میشود و شما می بایست یک نامه بنویسید و درخواست اطلاعات کنید و یا شرایط را توضیح دهید. به عنوان مثال ممکن است نیاز باشد نامه ای بنویسید و پیشنهاداتی جهت بهبود امکانات یک کتابخانه ارائه کنید. توانایی شما در ارائه ی اطلاعات در پاسخ به تسک، بیان نیاز ها، بازگو کردن علایق، مطرح کردن نقطه نظرها و عنوان کردن شکایات مورد ارزیابی قرار میگیرد.